Odyometri Programı

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN

Odyometri Programı Bölüm Başkanı

 

Odyometri teknikeri, odyometri alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; odyolog ya da odyoloğun olmadığı durumlarda kulak burun boğaz hekimi tarafından belirlenen bireylere işitme ölçümü ile ilgili ekipmanı kullanarak öngörülen gerekli testleri uygulayan sağlık meslek mensubudur.

Odyoloji, yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin yüksek düzeyde olması gerekir. Bu programa devam eden öğrenciler,  işitme ölçümü için kullanılan odyometrik testleri gereği gibi uygulamak ve hastalara doğru tanı koymak amacı ile iki yıl süreli teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programı izlerler.

Bu programa YGS-1 puan türünden öğrenci alınmaktadır.

Bu programa devam eden öğrenciler,  işitme ölçümü için kullanılan odyometrik testleri gereği gibi uygulamak ve hastalara doğru tanı koymak amacı ile iki yıl süreli teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programı izlerler. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve “Odyometrist” unvanı verilir.

Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur.

Odyometri programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Hasta ilişkileri özel bir nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Özellikle çocuk hastaların test işlemleri ayrı bir beceri ve bilgiye ihtiyaç gösterir.