Odyometri Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Hızla gelişen işitme sektörü odyolojik testleri yapan, işitme ölçümü yapan, işitme cihazı uygulayan, konuşma tedavisi veren, işitme taramaları yapan Odyometri teknikerlerine ihtiyaç duyuyor. Odyometri teknikerleri; endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknikeridir. Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular, işitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar. Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular. Konuşma tedavisi verir. Okullarda işitme taramaları yapar. Odyometri programı, mezunlarına işitme sektöründe üretimden satış ve pazarlamaya; ölçümden eğitime her alanda çalışma imkânı sunuyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Odyometri Teknikeri” unvanı verilir.

İstihdam Olanakları

Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi, rehabilitasyonunda, gürültülü ortamlarda oluşabilecek işitme kayıplarının önlenmesinde, İşitme Cihazı Uygulaması, Rehabilitasyonu, Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi, Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda istihdam edilebilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili fizik, fizik mühendisliği, optik ve akustik mühendisliği, özel eğitim öğretmenliği, odyoloji lisans programlarına başvurabilir.